Toeval of Niet Rechtspraak

mw. C.J.M. Kramer-Pepping

Rechtbank Noord-HollandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. C.J.M. Kramer-Pepping "

Beroepsgegevens

Functie
Plaatsvervangend deskundig lid in Pachtkamer
Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Financieel manager
Instantie
Huisartsenpraktijk C.D. van Aken
Plaats
Middenbeemster
Datum ingang
01-01-2014
Soort bedrijf/instantie
Huisartsenpraktijk
Bezoldigd
Ja
Functie
Financieel manager
Instantie
Huisartsenpraktijk P. Grootes
Plaats
Graft-De Rijp
Datum ingang
01-01-2013
Soort bedrijf/instantie
huisartsenpraktijk
Bezoldigd
Ja
Functie
Financiële administratie
Instantie
Huisartsenpraktijk L. Kemper
Plaats
Middenbeemster
Datum ingang
01-01-2009
Soort bedrijf/instantie
huisartsenpraktijk
Bezoldigd
Ja
Functie
Mede-firmant
Instantie
Agrarisch Melkveebedrijf
Plaats
Graft-de Rijp
Datum ingang
01-06-1977
Soort bedrijf/instantie
agrarisch melkveebedrijf
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Financieel manager
Instantie
Huisartsenpraktijk W.F. van Brussel
Plaats
Middenbeemster
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-12-2013
Soort bedrijf/instantie
huisartsenpraktijk
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Plaatsvervangend deskundig lid in Pachtkamer
Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum ingang
16-11-2012
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)