Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. prof.mr. B.E.P. Myjer

Rechtbank Noord-HollandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. prof.mr. B.E.P. Myjer "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum ingang
22-04-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Vice-voorzitter
Instantie
Raad voor de Journalistiek
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-11-2013
Soort bedrijf/instantie
Raad voor de Journalistiek
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid Board
Instantie
International Service of Human Rights
Plaats
Geneve (Zwitserland)
Datum ingang
01-06-2013
Soort bedrijf/instantie
International Service for Human Rights
Bezoldigd
Nee
Functie
Commissioner
Instantie
International Commission of Jurists
Plaats
Geneve (Zwitserland)
Datum ingang
01-03-2013
Soort bedrijf/instantie
International Commission of Jurists
Bezoldigd
Nee
Functie
Bestuurslid
Instantie
Amnesty International Nederland
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-12-2012
Soort bedrijf/instantie
Amnesty International Nederland
Bezoldigd
Nee
Functie
Bestuurslid
Instantie
Universitair Asielfonds
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-12-2012
Soort bedrijf/instantie
Universiteit
Bezoldigd
Nee
Functie
Bijzonder hoogleraar
Instantie
Rechten van de mens VU Amsterdam
Plaats
Amsterdam
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Plaatsvervangend procureur-generaal
Instantie
Ressortsparket Amsterdam
Datum ingang
01-01-1996
Datum eind
30-06-2012
Functie
Advocaat-generaal
Instantie
Ressortsparket 's-Gravenhage
Datum ingang
02-04-1991
Datum eind
31-12-1995
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum ingang
03-07-1986
Datum eind
01-04-1991
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum ingang
16-07-1981
Datum eind
02-07-1986
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum ingang
31-05-1979
Datum eind
15-07-1981
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum ingang
10-03-1980
Datum eind
15-07-1981

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)