Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr.drs. W.P. van der Haak

Rechtbank Noord-HollandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr.drs. W.P. van der Haak "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid / woordvoerder/voorzitter sectie rechters
Instantie
Ledenraad NVvR
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-01-2015
Soort bedrijf/instantie
Beroepsorganisatie en vakbond
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid Arbitragecommissie
Instantie
CSV Jong Holland
Plaats
Alkmaar
Datum ingang
01-11-2013
Soort bedrijf/instantie
Voetbalclub
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Lid / penningmeester
Instantie
Ledenraad N.V.v.R.
Datum ingang
27-03-2007
Datum eind
01-01-2015
Soort bedrijf/instantie
Beroepsorganisatie en vakbond
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum ingang
01-10-2009
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum ingang
01-12-2002
Datum eind
30-09-2009
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum ingang
01-12-2001
Datum eind
30-11-2002
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum ingang
12-11-2001
Datum eind
30-11-2002

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)