Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr.dr. W. Geelhoed

Rechtbank Noord-HollandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr.dr. W. Geelhoed "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum ingang
10-03-2014

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Docent-promovendus
Instantie
Universiteit Leiden
Plaats
Leiden

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid
Instantie
Permanente Commissie van deskundigen in het internationaal vreemdelingen-, vluchtelingen- en strafrecht
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-09-2014
Soort bedrijf/instantie
Deskundigencommissie
Bezoldigd
Nee
Functie
Secretaris/penningsmeester
Instantie
Gezelschap voor Internationaal Recht
Plaats
Leiden
Datum ingang
15-02-2014
Soort bedrijf/instantie
Vereniging
Bezoldigd
Nee
Functie
Auteur van diverse commentaren
Instantie
Kluwer
Plaats
Leiden
Datum ingang
01-10-2011
Soort bedrijf/instantie
Uitgever
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Geen historische gegevens bekend.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)