Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr.dr. B.J.G. Leeuw

Rechtbank Noord-HollandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr.dr. B.J.G. Leeuw "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum ingang
10-03-2014

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Universitair docent
Instantie
Universiteit Leiden
Plaats
Leiden

Nevenbetrekkingen

Functie
Bestuurslid
Instantie
Euromos
Datum ingang
01-03-2014
Soort bedrijf/instantie
Stichting
Bezoldigd
Nee
Functie
Senior researcher
Instantie
Onderzoekschool Rechten van de Mens
Datum ingang
23-12-2013
Soort bedrijf/instantie
Onderzoekschool
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid Legal Experts Advisory Panel
Instantie
Fair Trials International
Datum ingang
03-10-2013
Soort bedrijf/instantie
NGO
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid Deelredactie Rechtspraak EHRM, Delikt en Delinkwent
Instantie
Kluwer
Datum ingang
08-02-2012
Soort bedrijf/instantie
Uitgeverij
Bezoldigd
Ja
Functie
Universitair docent
Instantie
Universiteit Leiden
Plaats
Leiden
Datum ingang
15-09-2011
Soort bedrijf/instantie
Universiteit
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Geen historische gegevens bekend.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)