Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. W.J. van Andel

Rechtbank Noord-Holland

´╗┐

Beroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. W.J. van Andel "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Bestuurslid
Instantie
Stichting Klaartje Dormits-van den Berg
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
13-05-2015
Soort bedrijf/instantie
Realiseren voorstellingen waarbij het overbrengen van immaterieel erfgoed centraal staat (1940/45)
Bezoldigd
Nee
Functie
Plaatsvervangend kroonlid
Instantie
Hof van Discipline
Datum ingang
01-07-2011
Soort bedrijf/instantie
Tuchtrechtspraak advocatuur
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter van het bestuur
Instantie
Stichting Zuva Rabuda
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-07-2009
Soort bedrijf/instantie
Stichting ontwikkelingshulp
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter klachtencommissie voor cli├źnten
Instantie
SHDH
Plaats
Haarlem
Datum ingang
24-06-2008
Soort bedrijf/instantie
Verpleeg- en verzorgingstehuis
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter
Instantie
Landelijke klachtencommissie Halt-Bureaus
Datum ingang
01-05-2005
Soort bedrijf/instantie
Afhandeling kleine strafbare feiten
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid commissie van beroep
Instantie
Golfclub Houtrak
Plaats
Halfweg
Datum ingang
01-01-1997
Soort bedrijf/instantie
Golfclub
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
01-02-2009
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
01-04-2003
Datum eind
31-01-2009
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
22-02-2002
Datum eind
31-03-2003

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)