Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. S. Jongeling

Rechtbank Noord-HollandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. S. Jongeling "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Sportinstructeur
Instantie
Anybody Health Center
Plaats
Haarlem
Datum ingang
01-10-2010
Soort bedrijf/instantie
Sportschool
Bezoldigd
Ja
Functie
Selecteur
Instantie
Nederlandse Jurisprudentie Feitenrechtspraak Strafzaken
Datum ingang
01-01-2010
Soort bedrijf/instantie
Uitgever
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
01-04-2010
Datum eind
31-12-2012
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
01-04-2009
Datum eind
31-03-2010
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
01-06-2007
Datum eind
31-03-2010

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)