Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. R.H.M. Bruin

Rechtbank Noord-HollandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. R.H.M. Bruin "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Eulex rechter
Instantie
Eulex Kosovo
Datum ingang
08-09-2014
Soort bedrijf/instantie
EU missie
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Lid College van afgevaardigden
Instantie
Raad voor de Rechtspraak
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-11-2006
Datum eind
01-11-2014
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Voorzitter College van afgevaardigden
Instantie
Raad voor de Rechtspraak
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-01-2010
Datum eind
01-07-2014
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
01-09-2002
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
01-09-1995
Datum eind
31-08-2002
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
01-06-1994
Datum eind
31-08-1995
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
01-06-1994
Datum eind
31-08-1995
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-04-1991
Datum eind
31-05-1994

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)