Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. R.E.A. Toeter

Rechtbank Noord-Holland

´╗┐

Beroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. R.E.A. Toeter "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum ingang
01-01-2013
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Plaatsvervangend lid-jurist
Instantie
Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg
Plaats
Groningen
Datum ingang
01-04-2013
Soort bedrijf/instantie
Tuchtcollege
Bezoldigd
Nee
Functie
Raadsheer plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Leeuwarden-Arnhem
Plaats
Leeuwarden
Datum ingang
12-12-2002
Soort bedrijf/instantie
Gerechtshof
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Leeuwarden
Datum ingang
12-12-2002
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
01-08-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
senior rechter A
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-07-2011
Functie
Co├Ârdinerend vice-president
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
01-02-2008
Datum eind
31-12-2010
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
13-03-1997
Datum eind
31-01-2008
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
22-06-1994
Datum eind
31-12-2001
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum ingang
01-07-1992
Datum eind
31-12-2001
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
30-11-1994
Datum eind
12-03-1997
Functie
Officier eerste klasse
Instantie
Arrondissementsparket Haarlem
Datum ingang
14-03-1986
Datum eind
29-11-1994
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
01-07-1992
Datum eind
29-11-1994
Functie
Arrondissementsofficier van justitie
Instantie
Arrondissementsparket Rotterdam
Datum ingang
10-12-1985
Datum eind
13-03-1986
Functie
Arrondissementsofficier van justitie
Instantie
Arrondissementsparket Utrecht
Datum ingang
11-05-1978
Datum eind
09-12-1985
Functie
Substituut-officier
Instantie
Arrondissementsparket Utrecht
Datum ingang
23-08-1976
Datum eind
10-05-1978
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
11-05-1970
Datum eind
22-08-1976

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)