Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. P.J. Jansen

Rechtbank Noord-HollandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. P.J. Jansen "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Docent arbeidsrecht
Instantie
Stichting permanente opleiding in het (voormalige) arrondissement Alkmaar (SPOA)
Plaats
Alkmaar
Datum ingang
21-03-2014
Soort bedrijf/instantie
Opleidingsinstituut
Bezoldigd
Ja
Functie
Docent arbeidsrecht
Instantie
Law At web
Plaats
Den Haag
Datum ingang
04-10-2013
Soort bedrijf/instantie
Opleidingsinstelling
Bezoldigd
Ja
Functie
Docent arbeidsrecht
Instantie
Academie voor de Rechtspraktijk
Plaats
Waardenburg
Datum ingang
22-05-2013
Soort bedrijf/instantie
Opleidingsinstituut
Bezoldigd
Ja
Functie
Docent
Instantie
SDU Juridische Opleidingen
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-06-2012
Soort bedrijf/instantie
Opleidingsinstelling
Bezoldigd
Ja
Functie
Docent
Instantie
OSR Juridische opleidingen
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-03-1997
Soort bedrijf/instantie
Opleidingsinstelling
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum ingang
01-07-2008
Datum eind
31-07-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum ingang
01-01-2009
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum ingang
01-01-2003
Datum eind
31-12-2009
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum ingang
01-01-2002
Datum eind
31-12-2002

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)