Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. P.H. Lauryssen

Rechtbank Noord-HollandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. P.H. Lauryssen "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Lid
Instantie
Commissie van Toezicht P.I. Westlinge
Plaats
Heerhugowaard
Datum ingang
01-01-2005
Datum eind
31-12-2013
Soort bedrijf/instantie
Penitentiaire Inrichting
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid Oudercommissie
Instantie
Kinderdagverblijf Les Petits
Datum ingang
01-05-2009
Datum eind
01-08-2013
Soort bedrijf/instantie
Kinderdagverblijf
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum ingang
01-03-2012
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum ingang
01-02-2004
Datum eind
29-02-2012
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum ingang
01-02-2003
Datum eind
31-01-2004
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum ingang
27-01-2003
Datum eind
31-01-2004

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)