Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. P.G. Vroom

Rechtbank Noord-HollandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. P.G. Vroom "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum ingang
01-01-2002
Datum eind
31-12-2010
Functie
Kantonrechter
Instantie
Kantongerecht Alkmaar
Datum ingang
01-12-1999
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter
Instantie
Kantongerecht Groningen
Datum ingang
01-08-1998
Datum eind
30-11-1999
Functie
Lid
Instantie
Gemeensch. Hof van Justitie v.d. Ned. Antillen en Aruba
Datum ingang
01-08-1992
Datum eind
31-07-1998
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
19-12-1989
Datum eind
19-04-1998
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
02-12-1987
Datum eind
18-12-1989

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)