Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. M.P.P.M. van Vonderen

Rechtbank Noord-HollandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. M.P.P.M. van Vonderen "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum ingang
01-01-2013
In deze functie wordt betrokkene niet ingezet.

Nevenbetrekkingen

Functie
bestuurslid
Instantie
Stichting De Doelenzaal
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
26-04-2002
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
arbiter Geschillencommissie
Instantie
BKR (Bureau Krediet Registratie)
Datum ingang
01-01-2002
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
arbitre du conceil cyclisme professionel (ccp)
Instantie
UCI (Union Cyclisme International)
Datum ingang
01-07-2001
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
penningmeester
Instantie
Stichting Vrienden van de Werkschuit
Plaats
Amsterdam
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
vice-voorzitter van de commissie van beroep
Instantie
Koninklijke Nederlandse Wielren Unie (KNWU)
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
07-09-2007
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-09-2000
Datum eind
31-05-2007
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
10-09-1993
Datum eind
31-12-2001

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)