Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. M.M. van Weely

Rechtbank Noord-HollandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. M.M. van Weely "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter klachtencommissie Huisartsen
Instantie
Stichting Deskundigheidsbevordering en ondersteuning kwaliteitsbeleid huisartsenpraktijk Noordwest-Nederland
Plaats
Alkmaar
Datum ingang
01-11-2009
Datum eind
01-11-2017
Soort bedrijf/instantie
Stichting voor/door huisartsen
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum ingang
14-09-2007
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum ingang
01-01-2000
Datum eind
13-09-2007
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Alkmaar
Datum ingang
12-10-2000
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Den Helder
Datum ingang
12-10-2000
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Hoorn
Datum ingang
12-10-2000
Datum eind
31-12-2001
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum ingang
01-04-1999
Datum eind
31-12-1999

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)