Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. M.J.M. Verpalen

Rechtbank Noord-Holland

´╗┐

Beroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. M.J.M. Verpalen "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter A
Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Bestuurslid
Instantie
Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Criminaliteitsbeleid
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-05-2010
Soort bedrijf/instantie
Stichting ter bevordering van onderzoek op het terrein van het Nederlandse criminaliteitsbeleid, o.m. door het aantrekken en (doen) benoemen van een bijzonder hoogleraar aan de UvA
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid redactie
Instantie
Tekst & Commentaar Strafrecht en Strafvordering
Plaats
Deventer
Datum ingang
01-01-2010
Soort bedrijf/instantie
Uitgeverij Kluwer
Bezoldigd
Ja
Functie
Bestuurslid
Instantie
Stichting voor Strafrechtelijk onderzoek
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
11-05-2000
Soort bedrijf/instantie
Stichting ter bevordering van strafrechtelijk onderzoek, o.m. door financiering van een bijzondere leerstoel aan de UvA
Bezoldigd
Nee
Functie
Mede-auteur
Instantie
Uitgave Tekst & Commentaar Strafrecht alsmede Strafvordering
Plaats
Haarlem
Datum ingang
01-01-1993
Soort bedrijf/instantie
Uitgeverij Kluwer, Deventer
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter A
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Co├Ârdinerend vice-president
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
01-02-2008
Datum eind
31-12-2010
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
01-07-2002
Datum eind
31-01-2008
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
01-01-1999
Datum eind
30-06-2002
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
15-08-1991
Datum eind
31-12-1998

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)