Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. M.C.A. Onderwater

Rechtbank Noord-HollandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. M.C.A. Onderwater "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum ingang
15-10-2014

Nevenbetrekkingen

Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Lid commissie bezwaarschriften
Instantie
Gemeente Zoeterwoude
Plaats
Zoeterwoude
Datum ingang
01-09-2003
Datum eind
31-12-2014
Soort bedrijf/instantie
Gemeente
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum ingang
15-01-2013
Datum eind
14-10-2014
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
14-01-2013
Functie
senior officier van justitie
Instantie
Arrondissementsparket Noord-Holland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
14-01-2013
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
01-01-2012
Datum eind
31-12-2012
Functie
senior officier van justitie
Instantie
Arrondissementsparket Haarlem
Datum ingang
01-05-2008
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)