Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. J.W.H. van Wijk

Rechtbank Noord-HollandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. J.W.H. van Wijk "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum ingang
01-01-2013
In deze functie wordt betrokkene niet ingezet.
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-01-2013

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Advocaat en procureur

Nevenbetrekkingen

Functie
Bestuurslid
Instantie
Stichting Beheer Derdengelden Advocatuur Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn
Datum ingang
17-07-2012
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Docent
Instantie
Academie voor Overheidsjuristen
Datum ingang
04-06-2012
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Docent Burgerlijk procesrecht
Instantie
Academie voor de Rechtspraktijk
Datum ingang
07-02-2012
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Bestuurslid
Instantie
Vereniging Civiele Cassatie Advocaten VCCA
Datum ingang
18-03-2009
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Bestuurder
Instantie
Van Wijk Praktijk B.V.
Datum ingang
30-12-2002
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Docent Beroepsopleiding
Instantie
Orde van Advocaten
Datum ingang
22-10-2001
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Bestuurder
Instantie
Van Wijk Holding B.V.
Datum ingang
01-01-1999
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang
14-03-2007
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum ingang
28-04-1997
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)