Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. J.P. Franx

Rechtbank Noord-HollandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. J.P. Franx "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum ingang
01-01-2013

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Advocaat
Instantie
FG Lawyers B.V.
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-03-2013
Functie
Promovendus
Instantie
Universiteit
Plaats
Erasmus Universiteit
Datum ingang
01-06-2010

Nevenbetrekkingen

Functie
Auteur Commentaar Financieel Recht
Instantie
SDU
Plaats
Haarlem
Datum ingang
01-01-2007
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Auteur losbladige Groene Serie “Toezicht Financiële Markten”
Instantie
Kluwer
Plaats
Haarlem
Datum ingang
01-01-2007
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Ja
Functie
Docent prospectusaansprakelijkheid
Instantie
Grotius specialisatieopleiding Onderneming & Aansprakelijkheid
Datum ingang
01-01-2005
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Juridisch adviseur
Instantie
J.P. Franx Praktijk B.V.
Plaats
Haarlem
Datum ingang
01-02-2012
Datum eind
01-03-2013
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
11-01-2010
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)