Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. J.P. Boer

Rechtbank Noord-HollandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. J.P. Boer "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum ingang
01-01-2013

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Docent - Onderzoeker
Instantie
Universiteit
Plaats
Leiden

Nevenbetrekkingen

Functie
Publiceren van artikelen
Instantie
o.m. BNB, WFR, NDFR, NTFR
Plaats
Leiden
Datum ingang
01-01-2014
Soort bedrijf/instantie
Kluwer, SDU etc.
Bezoldigd
Ja
Functie
Uitvoeren van assessments
Instantie
Lubbers & Boer B.V.
Plaats
Leiden
Datum ingang
01-10-2013
Soort bedrijf/instantie
assessmentbureau
Bezoldigd
Ja
Functie
Hoogleraar Belastingrecht
Instantie
Universiteit Leiden
Plaats
Leiden
Datum ingang
01-01-2013
Soort bedrijf/instantie
Universiteit
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Docent/onderzoeker
Instantie
Universiteit Leiden
Plaats
Leiden
Datum ingang
01-09-2002
Soort bedrijf/instantie
Universiteit
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
03-07-2009
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)