Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. J.H. Gisolf

Rechtbank Noord-HollandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. J.H. Gisolf "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Bestuurslid Kring van kantonrechters
Instantie
Kring van kantonrechters
Plaats
Landelijk
Datum ingang
01-11-2012
Datum eind
01-01-2014
Soort bedrijf/instantie
Beroepsorganisatie
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum ingang
14-09-2007
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum ingang
01-04-2001
Datum eind
13-09-2007
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Alkmaar
Datum ingang
04-04-2001
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Den Helder
Datum ingang
04-04-2001
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Hoorn
Datum ingang
04-04-2001
Datum eind
31-12-2001
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum ingang
01-04-2000
Datum eind
31-03-2001
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum ingang
01-04-2000
Datum eind
31-03-2001
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Almelo
Datum ingang
01-04-1997
Datum eind
31-03-2001
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Almelo
Datum ingang
01-03-1994
Datum eind
31-03-2000

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)