Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. J.H. Crijns

Rechtbank Noord-HollandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. J.H. Crijns "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum ingang
01-01-2013
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-01-2013

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Hoogleraar
Instantie
Universiteit Leiden
Plaats
Leiden

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid
Instantie
Centrale Toetsingscommissie, GTB-kamer
Plaats
Rotterdam
Datum ingang
01-01-2014
Soort bedrijf/instantie
Openbaar Ministerie
Bezoldigd
Nee
Functie
Hoogleraar straf- en strafprocesrecht
Instantie
Universiteit Leiden
Plaats
Leiden
Datum ingang
01-09-2012
Soort bedrijf/instantie
Universiteit
Bezoldigd
Nee
Functie
Auteur rubriek Straf- en strafprocesrecht
Instantie
Ars Aequi KwartaalSignaal
Plaats
Leiden
Datum ingang
01-10-2011
Soort bedrijf/instantie
Uitgeverij
Bezoldigd
Nee
Functie
Auteur Tekst & Commentaar Strafrecht en Strafvordering
Instantie
Kluwer
Plaats
Deventer
Datum ingang
01-10-2004
Soort bedrijf/instantie
Uitgeverij
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid redactie Tekst & Commentaar Strafrecht en Strafvordering
Instantie
Kluwer
Plaats
Deventer
Datum ingang
01-10-2003
Soort bedrijf/instantie
Uitgeverij
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-02-1972
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
07-06-2007
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)