Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. J. van der Kluit

Rechtbank Noord-HollandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. J. van der Kluit "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum ingang
01-09-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Bemiddelaar burengeschillen
Instantie
Stichting Beterburen Amsterdam
Plaats
Gemeenten Zaanstad en Wormerland
Datum ingang
01-01-2014
Soort bedrijf/instantie
Buurtbemiddeling Zaanstreek/Wormerland
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Bemiddelaar burengeschillen
Instantie
Stichting Welsaen
Plaats
Gemeenten Zaanstad en Wormerland
Datum ingang
01-04-2009
Datum eind
31-12-2013
Soort bedrijf/instantie
Buurtbemiddeling Zaanstreek/Wormerland
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Functie
Advocaat
Instantie
Abeln Advocaten
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-11-2011
Datum eind
31-10-2012
Functie
Stafjurist
Instantie
Rechtbank Haarlem
Plaats
Haarlem
Datum ingang
01-04-2004
Datum eind
31-10-2011

Historie beroepsgegevens

Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-08-2013

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)