Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. J. Gooijer

Rechtbank Noord-HollandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. J. Gooijer "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum ingang
15-01-2014

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Docent-onderzoeker
Instantie
Vrije Universiteit
Plaats
Amsterdam

Nevenbetrekkingen

Functie
Penningmeester
Instantie
Christen Juristen Vereniging
Plaats
Abcoude
Datum ingang
23-05-2014
Soort bedrijf/instantie
Vereniging
Bezoldigd
Nee
Functie
Penningmeester
Instantie
Stichting Zonneweelde
Plaats
Abcoude
Datum ingang
01-01-2013
Soort bedrijf/instantie
Stichting
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Docent / onderzoeker Belastingrecht
Instantie
Vrije Universiteit
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-09-2012
Datum eind
31-08-2014
Soort bedrijf/instantie
Universiteit
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Geen historische gegevens bekend.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)