Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. J. Candido

Rechtbank Noord-HollandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. J. Candido "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Mede-auteur Tekst en Commentaar Wetboek van Strafvordering
Instantie
Uitgeverij Kluwer
Plaats
Deventer
Datum ingang
01-03-2015
Soort bedrijf/instantie
Uitgeverij
Bezoldigd
Ja
Functie
Docent
Instantie
S.S.R.
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-09-2014
Soort bedrijf/instantie
Opleidingsinstituut rechtspraak
Bezoldigd
Ja
Functie
Docent straf(proces)recht
Instantie
Universiteit Leiden
Plaats
Leiden
Datum ingang
01-12-2013
Soort bedrijf/instantie
Universiteit
Bezoldigd
Ja
Functie
Gastonderzoeker
Instantie
Universiteit Leiden
Plaats
Leiden
Datum ingang
18-04-2011
Soort bedrijf/instantie
Universiteit
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
01-10-2009
Datum eind
31-12-2012
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
01-10-2008
Datum eind
30-09-2009
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
15-01-2008
Datum eind
30-09-2009

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)