Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. G.H. de Soeten

Rechtbank Noord-HollandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. G.H. de Soeten "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Bestuurslid
Instantie
Stichting Goudse St. Jan
Plaats
Gouda
Datum ingang
01-05-2014
Soort bedrijf/instantie
Genereert inkomsten voor PKN Goude d.m.v. expolitatie van de Goudse St Janskerk
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid Raad van Commissarissen
Instantie
PricewaterhouseCoopers Europe SE
Plaats
Frankfurt, Duitsland
Datum ingang
01-07-2013
Soort bedrijf/instantie
Holdingvennootschap van PwC landenorganisaties
Bezoldigd
Nee
Functie
Belastingadviseur
Instantie
PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V.
Plaats
Rotterdam
Datum ingang
01-06-1987
Soort bedrijf/instantie
organisatie van accountants, consultants en belastingadviseurs
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Lid Local Oversight Board
Instantie
Cooperatie PricewaterhouseCoopers Nederland U.A.
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-12-2015
Soort bedrijf/instantie
Organisatie van Accountants, consultants en belastingadviseurs
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
01-11-2011
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)