Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. G. Guinau

Rechtbank Noord-HollandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. G. Guinau "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter A
Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter klachtencommissie cliënten
Instantie
Hartekamp Groep
Plaats
Heemstede
Datum ingang
01-11-2005
Soort bedrijf/instantie
Geestelijke gezondheidszorg
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter A
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Coördinerend vice-president
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
30-08-1994
Datum eind
31-12-2010
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Haarlem
Datum ingang
26-05-1993
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Zaandam
Datum ingang
26-05-1993
Datum eind
31-12-2001
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
25-06-1993
Datum eind
29-08-1994
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
01-07-1992
Datum eind
24-06-1993
Functie
Ondervoorzitter
Instantie
Raad van beroep Haarlem
Datum ingang
17-02-1984
Datum eind
30-06-1992
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
11-12-1991
Datum eind
30-06-1992
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
11-11-1987
Datum eind
30-06-1992
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Raad van beroep Haarlem
Datum ingang
07-06-1982
Datum eind
16-02-1984
Functie
Plaatsvervangend voorzitter
Instantie
Raad van beroep Haarlem
Datum ingang
16-08-1982
Datum eind
16-02-1984
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
01-03-1976
Datum eind
06-06-1982

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)