Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. F. Kleefmann

Rechtbank Noord-HollandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. F. Kleefmann "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum ingang
12-10-2015

Nevenbetrekkingen

Functie
Redactielid tijdschrift Trema
Instantie
SDU/NVvR
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-04-2011
Soort bedrijf/instantie
Trema is het orgaan van de NVvR
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Functie
Rechter-plaatsvervanger/Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank
Plaats
Leeuwarden
Datum ingang
01-10-2009

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum ingang
01-01-2015
Datum eind
11-10-2015
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-12-2014
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum ingang
01-10-2010
Datum eind
31-12-2012
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum ingang
01-10-2009
Datum eind
30-09-2010
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum ingang
01-10-2009
Datum eind
30-09-2010

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)