Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. D.P. Ruitinga

Rechtbank Noord-HollandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. D.P. Ruitinga "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum ingang
01-01-2013
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter Geschillencommissie
Instantie
KNSB Schaatsbond
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-01-2012
Soort bedrijf/instantie
Schaatsbond
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
01-09-2004
Datum eind
31-12-2012
Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
01-09-2004
Datum eind
31-12-2010
Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
05-08-2002
Datum eind
31-08-2004
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
22-02-2002
Datum eind
31-08-2004
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
01-09-1999
Datum eind
04-08-2002
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
27-09-1990
Datum eind
21-02-2002
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Lelystad
Datum ingang
08-11-2001
Datum eind
31-12-2001
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum ingang
27-09-1990
Datum eind
31-12-2001
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
27-07-1988
Datum eind
31-08-1999
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
27-09-1990
Datum eind
31-08-1992
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
05-06-1987
Datum eind
26-07-1988
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
27-03-1987
Datum eind
26-07-1988

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)