Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. C.P. van Eeghen

Rechtbank Noord-HollandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. C.P. van Eeghen "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum ingang
01-01-2013
In deze functie wordt betrokkene niet ingezet.

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
advocaat
Plaats
Amsterdam

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid Raad van Toezicht
Instantie
Stichting Fryske Fermanje
Datum ingang
12-10-2007
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Bestuurder
Instantie
Stichting Huis te Manpad
Datum ingang
09-11-2006
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Bestuurder
Instantie
Stichting Maria Kruyer Fonds
Datum ingang
29-03-2006
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Bestuurder
Instantie
Stichting behoud monumentenpand Reguliersgracht 10
Datum ingang
27-01-2006
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Bestuurder
Instantie
Stichting Genootschap Amsterdams Historisch Museum
Datum ingang
01-01-2006
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Bestuurder
Instantie
Stichting De Verhalenman
Datum ingang
21-04-2005
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Bestuurder
Instantie
Stichting Eendracht Anslo
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
08-06-2004
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Bestuurder
Instantie
Christiaan Pieter van Eeghen St.
Datum ingang
11-12-2003
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Bestuurder
Instantie
Stichting beheer van het vermogen van de Verenigde Doopsgezinde Gemeente Amsterdam
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-01-2001
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Bestuurder
Instantie
Koningslaan Trust B.V.
Plaats
Amsterdam
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Bestuurder
Instantie
Stg. Claes Claesz Hofje
Plaats
Amsterdam
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Bestuurder
Instantie
Stg. Clients Account mr. Van Eeghen cs
Plaats
Amsterdam
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Bestuurder
Instantie
Stg. De Zuidpool
Plaats
Amsterdam
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Bestuurder
Instantie
Stg. derdengelden mr. B. Heldring
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Bestuurder
Instantie
Stg. Doopsgezind Jeugdhuis
Plaats
Amsterdam
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Bestuurder
Instantie
Stg. Huis en Haard
Plaats
Amsterdam
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Bestuurder
Instantie
Stg. Westermarkt 4 en 6
Plaats
Amsterdam
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Directeur
Instantie
Beroepsvennootschap mr. Chr. P. van Eeghen BV
Plaats
Amsterdam
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
18-12-1986
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)