Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. C.J. Baas

Rechtbank Noord-Holland

´╗┐

Beroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. C.J. Baas "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Plaatsvervangend lid Notariskamer Rechtbank Amsterdam
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-01-2013
Soort bedrijf/instantie
Rechtbank
Bezoldigd
Nee
Functie
Bestuurslid
Instantie
Kring van kantonrechters
Datum ingang
05-11-2009
Soort bedrijf/instantie
Kring van kantonrechters
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter
Instantie
Watersportvereniging Hoorn (WSVH)
Plaats
Hoorn
Datum ingang
16-04-2009
Soort bedrijf/instantie
Watersportvereniging
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid Pati├źnten Klachtencommissie
Instantie
Westfries Gasthuis
Plaats
Hoorn
Datum ingang
01-01-2002
Soort bedrijf/instantie
ziekenhuis
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
01-01-2002
Datum eind
31-12-2010
Functie
Kantonrechter
Instantie
Kantongerecht Haarlem
Datum ingang
04-02-1992
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Alkmaar
Datum ingang
16-03-1987
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Den Helder
Datum ingang
16-03-1987
Datum eind
31-12-2001
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
26-05-1993
Datum eind
31-12-2001

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)