Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. A.H. Schotman

Rechtbank Noord-HollandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. A.H. Schotman "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter A
Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid
Instantie
Kamer van Toezicht Notariaat
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-01-2013
Soort bedrijf/instantie
Kamer van Toezicht Notariaat
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Sectorvoorzitter
Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum ingang
01-10-2008
Datum eind
31-12-2012
Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum ingang
01-10-2008
Datum eind
31-12-2010
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
28-12-1998
Datum eind
30-09-2008
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Haarlem
Datum ingang
26-05-1993
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Zaandam
Datum ingang
26-05-1993
Datum eind
31-12-2001
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
24-08-1992
Datum eind
27-12-1998
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
01-01-1992
Datum eind
23-08-1992
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
24-03-1992
Datum eind
23-08-1992

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)