Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. A.F. van Hoorn

Rechtbank Noord-HollandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. A.F. van Hoorn "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum ingang
01-08-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Docent
Instantie
SSR
Plaats
Zutphen
Datum ingang
01-01-1991
Soort bedrijf/instantie
SSR
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Oost-Brabant
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-07-2013
Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-07-2007
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-03-2007
Datum eind
30-06-2007
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum ingang
20-06-2001
Datum eind
28-02-2007
Functie
Officier
Instantie
Arrondissementsparket Arnhem
Datum ingang
03-05-1995
Datum eind
19-06-2001
Functie
Officier
Instantie
Arrondissementsparket Almelo
Datum ingang
15-11-1989
Datum eind
02-05-1995
Functie
Substituut-officier
Instantie
Arrondissementsparket Almelo
Datum ingang
01-12-1988
Datum eind
14-11-1989
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
01-10-1982
Datum eind
30-11-1988

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)