Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. A.E. Patijn

Rechtbank Noord-HollandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. A.E. Patijn "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Adviserend Lid Tuchtcollege
Instantie
Generale College voor het Opzicht van de Protestantse Kerk van Nederland
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-01-2003
Soort bedrijf/instantie
Kergenootschap
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Bestuurslid
Instantie
Curatorium Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-11-2007
Datum eind
01-01-2015
Soort bedrijf/instantie
Goede doelen stichting
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
01-01-2002
Datum eind
31-12-2010
Functie
Kantonrechter
Instantie
Kantongerecht Haarlem
Datum ingang
16-06-1989
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Zaandam
Datum ingang
18-03-1988
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Haarlem
Datum ingang
18-03-1988
Datum eind
15-06-1989
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
18-08-1982
Datum eind
15-06-1989
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
20-05-1981
Datum eind
17-08-1982
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
23-04-1981
Datum eind
17-08-1982

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)