Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. A.C.M. Rutten

Rechtbank Noord-HollandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. A.C.M. Rutten "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter van het College van Beroep voor de Examens
Instantie
Inholland
Plaats
Alkmaar
Datum ingang
01-11-2003
Soort bedrijf/instantie
HBO instelling
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter van de bezwaaradviescommissie
Instantie
GGD Hollands Noorden
Datum ingang
01-08-2012
Datum eind
01-07-2015
Soort bedrijf/instantie
GGD
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter van de bezwaaradviescommissie
Instantie
Veiligheidsrisico Noord-Holland-noord
Plaats
Alkmaar
Datum ingang
01-09-2008
Datum eind
01-07-2015
Soort bedrijf/instantie
Overheidsbedrijf
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter van de dopingkamer v.d commissie van beroep
Instantie
Instituut Sportrechtspraak
Datum ingang
01-09-2003
Datum eind
01-06-2014
Soort bedrijf/instantie
non-profit organisatie
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
01-07-2002
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
01-08-1994
Datum eind
30-06-2002
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
15-03-1994
Datum eind
31-07-1994

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)