Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. A. van der Perk

Rechtbank Noord-HollandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. A. van der Perk "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter
Instantie
Maatschappij ter bevordering van de toonkunst Alkmaar en omstreken
Plaats
Alkmaar e.o.
Datum ingang
01-09-2012
Soort bedrijf/instantie
Muziekvereniging
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum ingang
01-07-2012
Datum eind
31-12-2012
Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
30-06-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum ingang
01-04-1999
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
26-05-1993
Datum eind
31-12-2001
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
23-01-1995
Datum eind
31-03-1999
Functie
Advocaat-generaal
Instantie
Ressortsparket Amsterdam
Datum ingang
29-06-1988
Datum eind
22-01-1995
Functie
Arrondissementsofficier van justitie
Instantie
Arrondissementsparket Haarlem
Datum ingang
23-03-1983
Datum eind
28-06-1988
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
03-05-1976
Datum eind
22-03-1983
Functie
Substituut-officier
Instantie
Arrondissementsparket Haarlem
Datum ingang
16-02-1982
Datum eind
22-03-1983

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)