Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. J.H. Willemink

Rechtbank Noord-HollandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. J.H. Willemink "

Beroepsgegevens

Functie
Deskundig lid in Pachtkamer
Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum ingang
01-04-2015

Nevenbetrekkingen

Functie
Penningmeester
Instantie
Stichting Landelijk Hofjesberaad
Plaats
Haarlem
Datum ingang
01-04-2013
Soort bedrijf/instantie
Hofjesberaad
Bezoldigd
Nee
Functie
Bestuurslid
Instantie
Stichting Haarlemse Hofjes
Plaats
Haarlem
Datum ingang
01-01-2012
Soort bedrijf/instantie
Hofjes
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter werkgroep Pacht
Instantie
Koninklijke Nederlandse Vereniging van Rentmeesters
Plaats
Wageningen
Datum ingang
01-01-2012
Soort bedrijf/instantie
Vereniging van Rentmeesters
Bezoldigd
Nee
Functie
Rentmeester
Instantie
Verhagen Rentmeesters
Plaats
Oud-Beijerland
Datum ingang
01-01-2010
Soort bedrijf/instantie
Rentmeesters
Bezoldigd
Ja
Functie
Taxateur agrarische registergoederen
Instantie
Provincie Zuid-Holland (voorheen Dienst Landelijk Gebied)
Plaats
Zuid-Holland
Datum ingang
01-01-2005
Soort bedrijf/instantie
Provincie
Bezoldigd
Ja
Functie
Deskundige
Instantie
Grondkamer NoordWest
Plaats
Noord-Holland
Datum ingang
01-02-1992
Soort bedrijf/instantie
Grondkamer NoordWest
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter
Instantie
Stichting Hofje In den Groenen Tuin
Plaats
Haarlem
Datum ingang
01-08-1990
Soort bedrijf/instantie
Hofje
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Geen historische gegevens bekend.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)