Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. J. Slagter

Rechtbank Noord-HollandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. J. Slagter "

Beroepsgegevens

Functie
Deskundig lid in Pachtkamer
Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum ingang
18-11-2015

Nevenbetrekkingen

Functie
Bestuurslid regiobestuur LTO Noord West Friesland
Instantie
LTO
Plaats
West-Friesland
Datum ingang
01-05-1996
Soort bedrijf/instantie
LTO Agrarische Standsorganisatie
Bezoldigd
Ja
Functie
Agrarisch onderneming
Instantie
J. Slagter en T. Slagter-Appel
Plaats
Benningbroek
Datum ingang
30-10-1992
Soort bedrijf/instantie
Veehouderij / bollenbedrijf
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Deskundig lid in Pachtkamer
Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
17-11-2015
Functie
Deskundig lid in Pachtkamer
Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum ingang
18-11-2010
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)