Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr.drs. R. In 't Veld

Rechtbank Midden-NederlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr.drs. R. In 't Veld "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter Bezwaarschriften-/klachtencommissie
Instantie
Bureau Financieel Toezicht
Plaats
Utrecht
Datum ingang
29-04-2011
Soort bedrijf/instantie
Toezichthouder notarissen/ gerechtsdeurwaarders
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-04-2006
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-01-2001
Datum eind
31-03-2006
Functie
Lid
Instantie
College van Beroep Studiefinanciering
Datum ingang
03-07-1998
Datum eind
31-12-2000
Functie
Plaatsvervangend lid
Instantie
College van Beroep Studiefinanciering
Datum ingang
07-08-1996
Datum eind
02-07-1998
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
College van Beroep Studiefinanciering
Datum ingang
01-10-1995
Datum eind
06-08-1996

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)