Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr.drs. M.J. Grapperhaus

Rechtbank Midden-NederlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr.drs. M.J. Grapperhaus "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
(Vice) voorzitter Raad van Discipline
Instantie
Raad van Discipline in het ressort Arnhem-Leeuwarden
Plaats
Arnhem
Datum ingang
15-09-2013
Soort bedrijf/instantie
Tuchtrechtspraak advocatuur
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid Comité van Aanbeveling
Instantie
Hospice Kromme Rijnstreek
Plaats
Houten
Datum ingang
01-09-2007
Soort bedrijf/instantie
Hospice
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter en secretaris
Instantie
Stichting de Kloostergaarde
Plaats
Gemeente Houten
Datum ingang
15-03-2002
Soort bedrijf/instantie
exploitant 20tal seniorenwoningen
Bezoldigd
Nee
Functie
Secretaris/penningmeester
Instantie
Stichting Oud Papier Actie
Plaats
Schalkwijk
Datum ingang
01-11-2000
Soort bedrijf/instantie
oud papierinzameling tbv "goede doelen" en lokale verenigingen etc
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Collectant en wijkcoördinator
Instantie
Amnesty International
Plaats
Schalkwijk
Datum ingang
01-01-2008
Datum eind
01-12-2013
Soort bedrijf/instantie
Amnesty International
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-10-2006
Datum eind
31-12-2010
Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang
30-01-2002
Datum eind
30-09-2006
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-06-1992
Datum eind
29-01-2002
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
26-02-1991
Datum eind
31-05-1992
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Hoge Raad
Datum ingang
14-11-1988
Datum eind
25-02-1991

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)