Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr.drs. J.M. van Jaarsveld

Rechtbank Midden-NederlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr.drs. J.M. van Jaarsveld "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter Grondkamer Noord-West
Instantie
RVO
Plaats
Lelystad
Datum ingang
01-02-2015
Soort bedrijf/instantie
Overheid
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Bestuurslid
Instantie
Stichting VPTZ Zuidwest Friesland (hospice)
Plaats
Sneek
Datum ingang
01-01-2007
Datum eind
01-01-2015
Soort bedrijf/instantie
vrijwillige palliatieve terminale zorg
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter klachtenadviescommissie
Instantie
Stichting Accolade (woningstichting)
Plaats
Heerenveen
Datum ingang
01-08-2008
Datum eind
13-01-2014
Soort bedrijf/instantie
Woningstichting
Bezoldigd
Ja
Functie
Bestuurslid
Instantie
Soroptimisten Friesland Zuidwesthoek
Plaats
Sneek
Datum ingang
01-01-2012
Datum eind
31-12-2013
Soort bedrijf/instantie
Service club
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
01-04-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
01-07-2010
Datum eind
31-03-2011
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
01-07-2010
Datum eind
31-03-2011

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)