Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr.dr. M.S. Koppert-van Beek

Rechtbank Midden-NederlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr.dr. M.S. Koppert-van Beek "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum ingang
01-10-2015

Nevenbetrekkingen

Functie
Auteur
Instantie
SDU Commentaar Ondernemingsrecht
Datum ingang
01-01-2007
Soort bedrijf/instantie
Uitgeverij
Bezoldigd
Ja
Functie
Auteur Handboek Ondernemingsrecht
Instantie
Walburg Pers
Datum ingang
01-03-2005
Soort bedrijf/instantie
Uitgeverij
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-05-2010
Datum eind
31-12-2012
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-05-2009
Datum eind
30-04-2010
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-05-2009
Datum eind
30-04-2010

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)