Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. Y.M. Vanwersch

Rechtbank Midden-NederlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. Y.M. Vanwersch "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Functie
Lid
Instantie
Gemeensch. Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
Datum ingang
01-08-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter Centraal College voor de Reclassering
Instantie
Centraal College voor de Reclassering
Plaats
Aruba
Datum ingang
01-08-2013
Soort bedrijf/instantie
Adviesorgaan Minister van Justitie ten aanzien van de voorwaardelijke invrijheidstelling van gedetineerden
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Lid/ Voorzitter
Instantie
Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Eindhoven
Plaats
Eindhoven
Datum ingang
01-04-2012
Datum eind
01-08-2013
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid/ Voorzitter klachtencommissie
Instantie
Stichting Klachtencommissie Kinderopvang
Plaats
Utrecht/ Amsterdam/ Amersfoort
Datum ingang
15-03-2010
Datum eind
01-08-2013
Soort bedrijf/instantie
Klachtencommissie
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-04-2009
Datum eind
31-12-2010
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-09-2006
Datum eind
31-03-2009
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-06-2003
Datum eind
31-08-2006
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
15-04-2002
Datum eind
31-05-2003
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
02-05-2002
Datum eind
31-05-2003

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)