Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. R.W.H.H. Molmans

Rechtbank Midden-NederlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. R.W.H.H. Molmans "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum ingang
15-01-2014

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Senior jurist
Instantie
Pompestichting / Pro Persona
Plaats
Nijmegen
Datum ingang
01-12-2005

Nevenbetrekkingen

Functie
Gastdocent Master Forenische Psychiatrie
Instantie
Radbouduniversiteit Nijmegen
Plaats
Nijmegen
Datum ingang
01-03-2012
Soort bedrijf/instantie
Radbouduniversiteit Nijmegen, strafrechtfaculteit
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Geen historische gegevens bekend.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)