Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. R.H.M. Jansen

Rechtbank Midden-Nederland

´╗┐

Beroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. R.H.M. Jansen "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter A
Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid Raad van Toezicht Stichting Carmelcollege
Instantie
Carmel
Plaats
Hebgelo
Datum ingang
04-03-2015
Soort bedrijf/instantie
Opleidingsinstituut
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid Steering Committee van het European Judicial Training Network (EJTN)
Instantie
EJTN
Plaats
Brussel
Datum ingang
01-03-2015
Soort bedrijf/instantie
Netwerk van alle Opleidingsinstituten in de landen van de EU
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid van de adviesgroep inzake European judicial training van de Europese Commissie
Instantie
EJTN
Plaats
Brussel
Datum ingang
01-09-2014
Soort bedrijf/instantie
Netwerk van alle Opleidingsinstituten in de landen van de EU
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter Externe Klachten commissie
Instantie
Partos
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
03-06-2014
Soort bedrijf/instantie
Branchevereniging voor Nederlandse particuliere organisaties die actief zijn op het terein van de interna
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid van Raad van Toezicht
Instantie
Diakonessenziekenhuis
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-03-2012
Soort bedrijf/instantie
ziekenhuis
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter College van Bestuur
Instantie
SSR
Plaats
Zutphen
Datum ingang
01-09-2008
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Ja
Functie
Key-expert Rwanda/Uganda
Instantie
Center for International Legal Cooperation (CILC): Rwanda/Uganda
Datum ingang
01-01-2008
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter Steering commitee
Instantie
European Judicial Training Network (EJTN)
Plaats
Brussel
Datum ingang
01-11-2009
Datum eind
28-02-2015
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid SRM
Instantie
SRM
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-01-2001
Datum eind
01-01-2015
Soort bedrijf/instantie
Selectie Commissie Rechterlijke Macht
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Expert project Palestina
Instantie
EU
Plaats
Brusel
Datum ingang
01-06-2011
Datum eind
31-12-2013
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Lid van Raad van Toezicht (RIJS)
Instantie
CILC
Plaats
Leiden
Datum ingang
01-03-2012
Datum eind
01-07-2013
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter A
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Co├Ârdinerend vice-president
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-09-2008
Datum eind
31-12-2010
Functie
Sectorvoorzitter
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-09-2002
Datum eind
01-09-2008
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
22-08-1997
Datum eind
31-08-2008
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
12-01-1990
Datum eind
21-08-1997
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
10-09-1993
Datum eind
21-08-1997
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
20-07-1988
Datum eind
09-09-1993
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
15-08-1988
Datum eind
09-09-1993
Functie
Plaatsvervangend voorzitter
Instantie
Raad van beroep 's-Gravenhage
Datum ingang
19-12-1991
Datum eind
30-06-1992
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
01-07-1982
Datum eind
19-07-1988

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)