Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. R.C. Moed

Rechtbank Midden-NederlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. R.C. Moed "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter in opleiding
Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum ingang
01-04-2014
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum ingang
01-07-2014
In deze functie wordt betrokkene niet ingezet.

Nevenbetrekkingen

Functie
Secretaris
Instantie
Stichting Move forward
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-12-2014
Soort bedrijf/instantie
Stichting
Bezoldigd
Nee
Functie
Vrijwilligerswerk
Instantie
Amsterdam Cares
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-11-2012
Soort bedrijf/instantie
Ideeële stichting
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Functie
Advocaat
Instantie
Loyes & Loeff N.V.
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-03-2009
Datum eind
01-03-2014

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum ingang
01-07-2015
Datum eind
31-12-2015

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)