Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. N.V.M. Gehlen

Rechtbank Midden-NederlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. N.V.M. Gehlen "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum ingang
01-01-2014

Nevenbetrekkingen

Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter Rotaryclub Blaricum Centaureau
Instantie
Rotaryclub Blaricum Centaureau
Plaats
Blaricum
Datum ingang
22-06-2014
Datum eind
26-06-2015
Soort bedrijf/instantie
Service-club
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-12-2013
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
26-05-2000
Datum eind
31-12-2012
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-03-1999
Datum eind
25-05-2000
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
23-02-1999
Datum eind
25-05-2000

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)