Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. N.M.H. van Ek

Rechtbank Midden-NederlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. N.M.H. van Ek "

Beroepsgegevens

Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum ingang
01-04-2015
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum ingang
17-05-2013

Nevenbetrekkingen

Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Functie
Advocaat
Instantie
Rischen & Nijhuis, advocaten
Plaats
Rotterdam
Datum ingang
01-04-2014
Datum eind
31-03-2015
Functie
Stafjurist Strafrecht
Instantie
Gerechtshof Arnhem
Plaats
Arnhem
Datum ingang
01-11-2007
Datum eind
01-04-2010

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Arrondissementsparket Midden-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
16-05-2013
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Arrondissementsparket Utrecht
Datum ingang
01-04-2010
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)