Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. M.N. Noorman

Rechtbank Midden-Nederland



Beroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. M.N. Noorman "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter
Instantie
Bezwaaradviescommissie van het Nederlands Register Gerechtelijke Deskundigen
Plaats
Utrecht
Datum ingang
17-02-2011
Soort bedrijf/instantie
bestuursorgaan
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid straf- en tuchtcommissie
Instantie
Nederlandse Bridge Bond
Plaats
utrecht
Datum ingang
01-10-2005
Soort bedrijf/instantie
sportbond
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-11-2006
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
06-12-2001
Datum eind
31-10-2006
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
12-10-2000
Datum eind
01-11-2001

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)