Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. M.J. Smit

Rechtbank Midden-NederlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. M.J. Smit "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter A
Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid Medisch Ethische Beleidscommissie
Instantie
Wilhelmina kinderziekenhuis
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-04-2012
Soort bedrijf/instantie
Ziekenhuis
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Sectorvoorzitter
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-09-2008
Datum eind
31-12-2012
Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
11-03-1999
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
12-04-1996
Datum eind
10-03-1999
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum ingang
30-10-1990
Datum eind
11-04-1996
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum ingang
07-08-1989
Datum eind
29-10-1990
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum ingang
05-08-1989
Datum eind
29-10-1990
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum ingang
07-10-1985
Datum eind
06-06-1989

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)