Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. M.C.M. van Laar

Rechtbank Midden-NederlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. M.C.M. van Laar "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-10-2009
Datum eind
31-12-2012
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum ingang
01-07-2009
Datum eind
01-12-2011
Functie
Raadsheer
Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum ingang
02-09-2004
Datum eind
30-06-2009
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
03-10-1995
Datum eind
01-09-2004
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
19-06-1992
Datum eind
31-12-2001
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-09-1994
Datum eind
02-10-1995
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
21-02-1994
Datum eind
31-08-1994

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)